S4246 4 มิลลิเมตรแผงซ็อกเก็ตφ4กล้วยซ็อกเก็ตเครื่องมือการเรียนการสอนพลาสติก ABS ชุบนิกเกิลทนต่อนิกเกิล 19A 1688 สินค้าจากจีน


sales : 1,153

0.60¥

S4246 4 มิลลิเมตรแผงซ็อกเก็ตφ4กล้วยซ็อกเก็ตเครื่องมือการเรียนการสอนพลาสติก ABS ชุบนิกเกิลทนต่อนิกเกิล 19A

overview_hero_2x

Product from 1688


SKU: Alibaba1688-abb-530965817733 Category: