4000W สูง -กำลังซิลิคอนอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมความดันแสงการปรับความเร็วการปรับอุณหภูมิและเปลือกประกันภัย สินค้านำเข้าจากจีน 1688


sales : 23,359

8.00¥

4000W สูง -กำลังซิลิคอนอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมความดันแสงการปรับความเร็วการปรับอุณหภูมิและเปลือกประกันภัย

overview_hero_2x

Product from 1688


SKU: Alibaba1688-abb-549050406560 Category: