4000W CNC สหรัฐอเมริกา -ควบคุมพลังงานอิเล็กทรอนิกส์คอมเพรสเซอร์อิเล็กทรอนิกส์, แสง, การปรับความเร็ว, การปรับอุณหภูมิ สั่งซื้อสินค้าจากจีน 1688


sales : 3

15.50¥

4000W CNC สหรัฐอเมริกา -ควบคุมพลังงานอิเล็กทรอนิกส์คอมเพรสเซอร์อิเล็กทรอนิกส์, แสง, การปรับความเร็ว, การปรับอุณหภูมิ

overview_hero_2x

Product from 1688


SKU: Alibaba1688-abb-554857574321 Category: