4000W thyristor สูง -พลังอิเล็กทรอนิกส์คอมเพรสเซอร์ซีเอ็นซีซีเอ็นซีการปรับอุณหภูมิการปรับอุณหภูมิการปรับอุณหภูมิ นำเข้าสินค้าจากจีน 1688


sales : 15,723

11.00¥

4000W thyristor สูง -พลังอิเล็กทรอนิกส์คอมเพรสเซอร์ซีเอ็นซีซีเอ็นซีการปรับอุณหภูมิการปรับอุณหภูมิการปรับอุณหภูมิ

overview_hero_2x

Product from 1688


SKU: Alibaba1688-abb-560462650857 Category: