การแก้ไขแบบผสมผสานระหว่างแม่เหล็กที่มีตำแหน่งรูปร่างของร่างกายยืดตำแหน่งของร่างกายเพื่อแก้ไขการจัดฟันกระดูกสันหลังด้านหลัง สั่งซื้อสินค้าจากจีน 1688


sales : 5,032

17.50¥

การแก้ไขแบบผสมผสานระหว่างแม่เหล็กที่มีตำแหน่งรูปร่างของร่างกายยืดตำแหน่งของร่างกายเพื่อแก้ไขการจัดฟันกระดูกสันหลังด้านหลัง

overview_hero_2x

Product from 1688


SKU: Alibaba1688-abb-585056944998 Category: