XH-W1412 ไมโครคอมพิวเตอร์อุณหภูมิตัวควบคุมอุณหภูมิดิจิตอลเครื่องมือควบคุมอุณหภูมิความแม่นยำสูง 0.1 เครื่องมือควบคุมอุณหภูมิควบคุม สั่งของจากจีน 1688


sales : 41

23.80¥

XH-W1412 ไมโครคอมพิวเตอร์อุณหภูมิตัวควบคุมอุณหภูมิดิจิตอลเครื่องมือควบคุมอุณหภูมิความแม่นยำสูง 0.1 เครื่องมือควบคุมอุณหภูมิควบคุม

overview_hero_2x

Product from 1688


SKU: Alibaba1688-abb-606848159399 Category: