เราเตอร์ Xiaomi AIOT AX36005G Dual -Frequency WiFi6 สาม -Meabytes อัตราไร้สาย Qualcomm 6 -Core Chip สั่งซื้อสินค้าจากจีน 1688


sales : 1,010

558.00¥

เราเตอร์ Xiaomi AIOT AX36005G Dual -Frequency WiFi6 สาม -Meabytes อัตราไร้สาย Qualcomm 6 -Core Chip

overview_hero_2x

Product from 1688


SKU: Alibaba1688-abb-618653281026 Category: