5-24 โวลต์ฟังก์ชั่นตู้ไฟ LED สวิทช์สัมผัสจูนสวิทช์อัจฉริยะตัวเก็บประจุตรวจจับการตรวจจับโมดูลโพลาไรซ์ 1688


sales : 5

5.50¥

5-24 โวลต์ฟังก์ชั่นตู้ไฟ LED สวิทช์สัมผัสจูนสวิทช์อัจฉริยะตัวเก็บประจุตรวจจับการตรวจจับโมดูลโพลาไรซ์

overview_hero_2x

Product from 1688


SKU: Alibaba1688-abb-627705963585 Category: