-7%

XH-W3002 ไมโครคอมพิวเตอร์ควบคุมอุณหภูมิควบคุมอุณหภูมิการควบคุมอุณหภูมิควบคุมอุณหภูมิตัวควบคุมอุณหภูมิตัวควบคุมจำนวนคอนโทรลเลอร์ปรากฏความแม่นยำ 0.1 นำเข้าสินค้าจากจีน 1688


sales : 70,705

0.56¥ 0.60¥

XH-W3002 ไมโครคอมพิวเตอร์ควบคุมอุณหภูมิควบคุมอุณหภูมิการควบคุมอุณหภูมิควบคุมอุณหภูมิตัวควบคุมอุณหภูมิตัวควบคุมจำนวนคอนโทรลเลอร์ปรากฏความแม่นยำ 0.1

overview_hero_2x

Product from 1688


SKU: Alibaba1688-abb-636603857177 Category: