โรงงานขายส่งตู้เย็นอุณหภูมิเดียว 118 ลิตร 136 ลิตร 158 ลิตร 228 ลิตรอุณหภูมิคู่ 197 ลิตร 266 ลิตรตู้เย็น สั่งซื้อสินค้าจากจีน 1688


sales : n/a

360.00¥

โรงงานขายส่งตู้เย็นอุณหภูมิเดียว 118 ลิตร 136 ลิตร 158 ลิตร 228 ลิตรอุณหภูมิคู่ 197 ลิตร 266 ลิตรตู้เย็น

overview_hero_2x

Product from 1688


SKU: Alibaba1688-abb-670105757304 Category: