แท่นทำความร้อนถังปลาอุณหภูมิคงที่โดยอัตโนมัติอุปกรณ์ทำความร้อนขนาดเล็กควบคุมอุณหภูมิการควบคุมความร้อนความร้อนไฟฟ้าความถี่การประหยัดพลังงาน PTC PTC สั่งซื้อสินค้าจากจีน Taobao/Tmall


sales : n/a

158.00¥

แท่นทำความร้อนถังปลาอุณหภูมิคงที่โดยอัตโนมัติอุปกรณ์ทำความร้อนขนาดเล็กควบคุมอุณหภูมิการควบคุมความร้อนความร้อนไฟฟ้าความถี่การประหยัดพลังงาน PTC PTC

overview_hero_2x

Product from Taobao/Tmall


SKU: Taobao-609456109489 Category: