, , , ,

Xiaomi/Redmi 23.8 -inch แสดงหน้าจอ IPS หน้าจอใช้การป้องกันดวงตาสูง -Definition แพลตฟอร์มเครื่องคอมพิวเตอร์การแสดงผล สั่งสินค้าจากจีน Taobao/Tmall


sales : 1,000

469.00¥

Xiaomi/Redmi 23.8 -inch แสดงหน้าจอ IPS หน้าจอใช้การป้องกันดวงตาสูง -Definition แพลตฟอร์มเครื่องคอมพิวเตอร์การแสดงผล

overview_hero_2x

Product from Taobao/Tmall