โคมไฟ LED ไฟสีม่วงลูกปัด UV -Free Glue พันธะ PCB สีเขียวน้ำมันเรซิน UV การบ่มการระเบิดการฆ่าเชื้อไฟการฆ่าเชื้อ สั่งของจากจีน Taobao/Tmall


sales : 100

1.40¥

โคมไฟ LED ไฟสีม่วงลูกปัด UV -Free Glue พันธะ PCB สีเขียวน้ำมันเรซิน UV การบ่มการระเบิดการฆ่าเชื้อไฟการฆ่าเชื้อ

overview_hero_2x

Product from Taobao/Tmall


SKU: Taobao-657553024689 Category: