Godox Shenniu ส่องแสง 600W II วินาที -การถ่ายภาพแฟลชแสง QT600III ที่สาม -รุ่นที่สาม -ภาพยนตร์สตูดิโอถ่ายภาพสตูดิโอถ่ายภาพการถ่ายภาพห้องถ่ายภาพห้องแสงสูง -ความถี่ซิงโครนัส สั่งของจากจีน Taobao/Tmall


sales : n/a

6,090.00¥

Godox Shenniu ส่องแสง 600W II วินาที -การถ่ายภาพแฟลชแสง QT600III ที่สาม -รุ่นที่สาม -ภาพยนตร์สตูดิโอถ่ายภาพสตูดิโอถ่ายภาพการถ่ายภาพห้องถ่ายภาพห้องแสงสูง -ความถี่ซิงโครนัส

overview_hero_2x

Product from Taobao/Tmall


SKU: Taobao-669583267568 Category: